top of page

Aviso Legal OSubmarino Gourmet

 

Xerais

Agás un acordo especial establecido por escrito, o envío do pedido realizado polo cliente implica o seu acordo con estas condicións xerais de venda. Ningunha especificación do cliente sobre as condicións de compra, cartas, xustificantes de recepción ou outros documentos diferirá das de OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL se non foi previamente aceptada por esta empresa. A información nos catálogos e listas de prezos é só para información. OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL poderá modificalos en calquera momento, sen previo aviso, segundo a evolución das condicións económicas, co fin de informar ao cliente de forma rápida.

Ordes

Todas as solicitudes poden ser promovidas por escrito ou por teléfono. A confirmación da orde será enviada á sede de OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL por escrito. Toda estipulación que derrogue ou complete estas condicións xerais de venda considerarase aceptada polo cliente se non existe unha resposta por escrito do cliente.

Prezos

Os prezos facturados ao cliente para os produtos incrementaranse cos impostos actuais. Non obstante, todos os prezos dos produtos que aparecen no sitio web xa inclúen IVE. Os pedidos e produtos individuais que non estean incluídos na tarifa facturaranse segundo o prezo estipulado na proposta comercial, aumentados tamén nos impostos axeitados.

Entrega

A excepción dun posible acordo particular, os produtos da tarifa atenderase nun prazo de 24 a 48 horas. Nos pedidos de varios artigos realizarase un único envío que corresponderá ao artigo cuxo prazo de entrega é máis longo.

A entrega considérase completada desde o momento en que o produto o poña a disposición do cliente e o destinatario asina o recibo de entrega. É responsabilidade do destinatario verificar os produtos logo de recepción deles e expoñer todas as cualificacións e reclamacións que se poidan xustificar. Se os produtos servidos non se axusten na natureza ou en cantidade cos especificados na nota de entrega, o cliente deberá presentar a reclamación no prazo de sete (7) días desde a entrega.

Os envíos realizaranse con gastos por parte do cliente, sempre que non existan circunstancias que impliquen o envío gratuíto.

O transporte por toda a Península será gratuíto con pedidos superiores a 130 € (IVE incluído). Se a orde non supera os 130 €, o custo do transporte será de 9,50 € con IVE. Para as entregas nas Illas Baleares, o custo do transporte será de 20 € incluído o IVE sobre pedidos superiores a 130 € e 29,50 € incluído o IVE se non supera os 130 €.

 

Condicións de pago

Agás o estipulado especificamente, os produtos páganse mediante transferencia bancaria en liña, tarxeta de crédito ou Paypal.

Non se pode demorar en ningún caso os termos de pago. O cliente non poderá reter ningunha cantidade por importe debido nos termos previstos.

A venda, transferencia, fianza ou contribución na sociedade por parte do cliente, todo ou parte do seu negocio ou dos seus materiais, así como o non pagamento, autorizan OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL sen prexuízo doutros dereitos e accións. , suspende todas as entregas ata completar o pagamento. As cantidades debidas esixirán de inmediato.

 

Cláusula de resolución

Estas condicións xerais están rexidas pola lei española.

O incumprimento total ou parcial por parte do cliente de calquera das súas obrigas, o incumprimento de calquera pagamento debido, un atraso no pago e, en particular, o coñecemento da súa protesta ou unha fianza de todo ou parte do seu negocio, podería implicar, a criterio de OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL, por unha banda, a caducidade do prazo e, polo tanto, a inmediata execución dos importes pendentes, así como a interrupción de todas as entregas e, por outra banda, a rescisión de todos os contratos. en progreso.

A resolución dos contratos producirase por dereito e sen trámites xudiciais nun prazo de sete (7) días desde o envío ao cliente da solicitude de pago, mediante carta certificada con xustificante de recepción, facendo constar a intención de empregar este cláusula.

Os produtos frescos ou conxelados vendidos a través da tenda en liña Mariskito.es non están suxeitos ao dereito de desistimento por parte do consumidor final segundo o establecido no Art: 103, sección D, da Lei Xeral para a defensa dos consumidores e usuarios. . Os produtos non perecedoiros vendidos na tenda están suxeitos ao dereito de desistimento. Este dereito será executado poñéndose en contacto coa empresa por teléfono ou correo electrónico para dar instrucións detalladas para o retorno correcto e completar este modelo de retirada que se achegará por correo electrónico. A devolución do produto terá lugar dentro de 14 días desde a data en que se comunique a retirada, e no seu estado orixinal, sendo o cliente o responsable do envío.

Forza maior

As partes non terán responsabilidade por falta algunha por causa de forza maior. O cumprimento da obriga demorarase ata o cesamento do caso de forza maior. Se a forza maior continúa máis alá de dous (2) meses, pódese rescindir o contrato a petición dunha das dúas partes, sen ningún tipo de compensación.

Outros

A nosa entidade está adherida a Confianza Online (Asociación sen ánimo de lucro), inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións Grupo 1, Sección 1, número nacional 594400, CIF G85804011, rúa Castelló 24, Esc 1 2 ° izq., 28001 Madrid ( España), teléfono (+34) 91 309 13 47 e fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Estas condicións xerais están rexidas pola lei española. Así mesmo, en cumprimento do disposto na Lei de resolución de conflitos alternativos, informamos aos consumidores de que, como entidade membro e nos termos do Código Ético , os usuarios poden recorrer a Confianza Online para a resolución alternativa de eventuais controversias ( https : //www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/ ). Se estes se refiren a transaccións electrónicas con consumidores ou á protección de datos cando estean relacionados con esta área, as reclamacións serán resoltas polo Comité de Mediación de Confianza en liña, acreditado para a resolución alternativa de disputas dos consumidores. Se as reclamacións son sobre publicidade dixital ou sobre protección de datos relacionadas con esta área, serán sometidas ao Xurado de Publicidade AUTOCONTROL.

Tamén lle recordamos que pode acceder á plataforma de resolución de conflitos en liña da Unión Europea seguindo esta ligazón: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Condicións de acceso e uso

En OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL (con domicilio social na praza San Jose nº 6, A Lama Pontevedra, e NIF B-94151560), adoptamos todas as medidas necesarias para garantir a máxima seguridade e confidencialidade no tratamento dos seus datos persoais. persoal.

Para navegar por WWW.OSUBMARINO.COM (dominio propiedade de OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL ) non precisa subministrar datos persoais. Podes facer unha visita completamente anónima. Só no momento de realizar unha compra solicitaremos o seu enderezo de correo electrónico e a súa información de facturación e envío.

WWW.OSUBMARINO.COM usa cookies para manter todas as operacións de comercio electrónico durante a súa visita. A información almacenada nestas cookies non fai referencia a ningún dato persoal e destrúese unha vez finalizada a visita.

Os datos recollidos no momento da compra incorpóranse á nosa base de datos e úsanse exclusivamente para personalizar as súas posteriores visitas a WWW.OSUBMARINO.COM e para poder facturar e enviar os produtos que solicitou, así como para enviar. información sobre ofertas e servizos que poden ser do seu interese. En ningún caso estes datos serán cedidos a empresas de terceiros alleas a WWW.OSUBMARINO.COM .

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), calquera cliente ou usuario de WWW.OSUBMARINO.COM poderá en calquera momento exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, simplemente enviando un correo electrónico a info@osubmarino.com ou dirixíndose ao enderezo postal de WWW.OSUBMARINO.COM , na praza San Jose nº 6, A Lama Pontevedra.

OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL fai os seus mellores esforzos para garantir que a información que aparece neste sitio web sexa correcta e actualizada.

OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL non pode controlar o uso que o usuario lle dea á información e, polo tanto, non será responsable de ningún tipo de dano, directo ou indirecto, que poida derivar da conexión co uso desa información. . En ningún caso se verán afectados os dereitos que como consumidor poida corresponder legalmente ao cliente de OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL .

OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL . Non pode revisar e non revisou todas as páxinas web ligadas a el, polo que non é responsable do seu contido. Os riscos derivados da consulta de páxinas web enlazadas corresponden exclusivamente a usuarios, que deben rexerse polos termos e condicións de uso das páxinas web consultadas.

Os riscos derivados da consulta de páxinas web enlazadas corresponden exclusivamente a usuarios, que deben cumprir os termos e condicións de uso das páxinas web consultadas.

Correspondencia

Calquera contido ou información dirixida a este sitio web por calquera medio será considerado de natureza non confidencial e pública, polo que poderá ser difundido, arquivado ou utilizado por OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL para calquera propósito, incluído o desenvolvemento, fabricación e comercialización do seu produtos

Non dirixa a este sitio web ou a partir deste sitio ningún tipo de contido ou información que sexa ilegal, intimidante, difamatorio, calumniador, libeloso, obsceno, escandaloso, provocador, pornográfico, irreverente ou calquera outro que poida dar lugar a responsabilidade civil ou penal no territorio. ao que se refire este sitio web.

Marcas

As marcas e logotipos que aparecen neste sitio web son marcas rexistradas de OSUBMARINO ALTA CONSERVA, SL e de terceiros, tanto rexistrados como non rexistrados, e non se poden usar en ningún tipo de anuncio ou outro material publicitario relacionado coa distribución de información ou contido extraído deste sitio web sen o consentimento previo por escrito do propietario da marca.

bottom of page