top of page

Política de Privacidade

Tratamento de datos persoais e privacidade

A confidencialidade e a seguridade son valores primarios de OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL e, por conseguinte, comprometémonos a garantir en todo momento a privacidade do Usuario e a non recompilar información innecesaria. A continuación, proporcionámosche toda a información necesaria sobre a nosa Política de Privacidade en relación cos datos persoais que recollemos, explicando:

- Quen é o responsable do tratamento dos seus datos.
- Para que fins recollemos os datos que solicitamos.
- Cal é a base legal _ lexitimación_ para o seu tratamento: Consentimento
- Prazo de conservación dos seus datos persoais
- En caso de asignación: a que destinatarios se lles comunican os seus datos.
- Cales son os seus dereitos.

1. Dereito á información .

Esta política de protección de datos regula o acceso e uso do servizo web www.osubmarino.com que OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL pon a disposición dos usuarios de Internet interesados ​​nos seus servizos e contido.

De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas con respecto ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos , e no resto da normativa vixente actualmente, OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL , propietario do sitio web, informa ao usuario deste sitio web da existencia dunha base de datos persoal creada por OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL baixo a súa responsabilidade.

Este sitio web réxese pola normativa exclusivamente aplicable en España, estando suxeita a ela, tanto nacionais como estranxeiros que empreguen este sitio web, e de aí a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información. e de comercio electrónico e Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e o resto da normativa actualmente vixente.

O acceso ao noso sitio web por parte do usuario é gratuíto e está condicionado a unha lectura previa e aceptación completa, expresa e sen reservas destas Condicións Xerais de Uso vixentes no momento do acceso, que lle pedimos que leas atentamente. Os usuarios garanten e responden, en todo caso, á veracidade, exactitude, autenticidade e validez dos datos persoais facilitados.

A subministración de datos persoais a través do noso portal require unha idade mínima de 14 anos, segundo a lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

En calquera momento podemos modificar a presentación e configuración do noso sitio web, ampliar ou reducir os servizos e incluso eliminalo da Rede, así como os servizos e contido ofrecidos, todos unilateralmente e sen previo aviso.

A subministración de datos persoais require unha idade mínima de 14 anos ou, no seu caso, ter capacidade legal suficiente para contratar.

Os datos persoais solicitados son necesarios para xestionar as túas solicitudes e / ou prestar os servizos asociados á actividade comercial e administrativa de OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL Polo tanto, se non nos facilita, non poderemos atenderche correctamente nin prestar o servizo que solicitou.

2. Responsable do tratamento da protección de datos de carácter persoal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e comercio electrónico (LSSICE) e do artigo 13 da RGPD 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril 2016 sobre a protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a continuación figuran os datos identificativos da entidade:

Este sitio web é propiedade de OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL , Responsable do tratamento dos seus datos persoais

OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL con CIF b27802842, e enderezo na praza San Jose nº 6, A Lama (Pontevedra), e inscrito no Rexistro Mercantil de Pontevedra, libro XXX, folio XX, folla PO-XXXX, 1º rexistro.

Teléfono: 666 868 932
Correo electrónico: info@osubmarino.com

3. Finalidade

OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL recolle os datos dos usuarios rexistrados a través dos formularios habilitados para este fin no sitio web. co fin de facilitar a prestación de servizos que OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL subministrado a través do dito sitio web.

En caso de rexistrarse na nosa bolsa de emprego (se procede), o usuario acepta o tratamento dos devanditos datos así como a transferencia a calquera das entidades asociadas que participan na bolsa de emprego de OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL , sempre cumprindo a normativa de protección de datos.

Ao rexistrarse na "Área de clientes", o usuario acepta manter o seu contrasinal en segredo e protexelo de usos non autorizados por terceiros. O usuario deberá avisar a OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL inmediatamente, calquera uso non autorizado do seu contrasinal ou calquera incumprimento de seguridade do que se soubo.

FORMA DE CONTACTO:
Finalidade: Proporcionarche un medio para que poidas contactar connosco e responder ás túas peticións de información, así como enviarche comunicacións sobre os nosos produtos, servizos e actividades, incluso por medios electrónicos (correo electrónico, SMS, WhatsApp), se marcas a caixa aceptación.

Bases legais: O consentimento do usuario ao solicitar información a través do noso formulario de contacto e marcando a caixa de aceptación para o envío de información.

Conservación: unha vez que a súa solicitude é a través do noso formulario ou contestada por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento e se aceptou recibir envíos comerciais, ata que solicite a retirada deles.

ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO:
Finalidade: Responder ás túas peticións de información sobre a nosa actividade e produción, pedidos, suxestións e reclamacións e responder ás túas preguntas ou inquietudes sobre estas.

Bases legais: O consentimento do usuario ao solicitar información a través do enderezo de correo electrónico. Conservación: unha vez respondida a túa solicitude por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento.

ENVIO DO CURRICULUM VITAE POR CORREO ELECTRÓNICO:
Finalidade: Contar co teu CV para participar nos procesos de selección de persoal.

Bases legais: O consentimento do usuario ao enviarnos información persoal e CV para os nosos procesos de selección de persoal.

Conservación: Durante o desenvolvemento de procesos de selección de persoal abertos e durante un ano para futuros procesos.

4. Destinatarios dos seus datos

Os seus datos son confidenciais e non serán cedidos a terceiros, a menos que exista unha obriga legal.

5. Dereitos en relación cos seus datos persoais

Calquera persoa pode retirar o seu consentimento en calquera momento, cando se lle concedeu para o tratamento dos seus datos. En ningún caso, a retirada deste consentimento condiciona a execución do contrato de subscrición ou as relacións xeradas anteriormente.

Así mesmo, poderá exercitar os seguintes dereitos:

- Solicite acceso aos seus datos persoais ou rectificación cando sexan imprecisos.
- Solicite a súa eliminación cando, entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins para os que foron recollidos.
- Solicitar a limitación do seu tratamento en determinadas circunstancias.
- Solicite oposición ao tratamento dos seus datos por motivos relacionados coa súa situación particular.
- Solicitar a portabilidade dos datos nos casos previstos na normativa.
- Outros dereitos recoñecidos na normativa aplicable.

Onde e como solicitar os seus dereitos: Escribindo ao responsable no seu enderezo postal ou electrónico (indicado na sección A), indicando a referencia "Datos persoais", especificando o dereito que desexa exercer e respecto de que datos persoais.

En caso de desacordo coa empresa en relación co tratamento dos seus datos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos (www.agpd.es).

6. Seguridade dos seus datos persoais

Co fin de protexer a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle de que adoptamos todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais subministrados da súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado.

 

7. Actualice os seus datos

É importante que para que actualicemos os seus datos persoais actualizados, nos informes sempre que houbese algún cambio, se non, non seremos responsables da súa veracidade.

Non somos responsables da política de privacidade con respecto a datos persoais que poida proporcionar a terceiros a través das ligazóns dispoñibles no noso sitio web.

 

Esta Política de privacidade pódese modificar para adaptala aos cambios que se produzan no noso sitio web, así como modificacións lexislativas ou xurisprudenciais nos datos persoais que aparezan, polo que require a súa lectura, cada vez que nos facilite os seus datos a través. esta web.

 

8. Modificación desta política de privacidade

OSUBMARINO ALTA CONSERVA SL resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala aos cambios na lexislación ou xurisprudencia que poidan xurdir no futuro.

bottom of page